Multiplatform

Kotlin Multiplatform je nyní ve stabilní verzi a je připraven pro nasazení na produkci

Read this post in other languages:

Kotlin Multiplatform je open-source technologie od společnosti JetBrains, která umožňuje vývojářům sdílet kód napříč platformami a současně zachovat výhody nativního programování. Odteď má svoji stabilní verzi, která je stoprocentně připravena na produkční nasazení.

Přečtěte si, jak se Kotlin Multiplatform (KMP) vyvíjel, jaký přínos může mít pro váš vývoj z hlediska efektivity a jaké vzdělávací zdroje jsou k mání, abyste z této technologie vytěžili co nejvíce.

Začněte s kMP

Sdílejte kód za svých podmínek a s patřičnou důvěrou

Kotlin Multiplatform (KMP) tím, jak je navržen, klade důraz na flexibilitu a přizpůsobitelnost. Stírá tak hranice mezi multiplatformním a nativním vývojem. Umožňuje vývojářům opakovaně používat tolik kódu, kolik chtějí, psát nativní kód podle potřeby a pohodlně integrovat sdílený kód v Kotlinu do jakéhokoli projektu.

Už od první verze KMP byla zmíněná flexibilita lákavá pro řadu významných společností, například pro Netflix, Philips, McDonald’s, 9GAG a Baidu. Existuje spousta týmů, které již využívají možnosti postupné integrace KMP a současně nízká rizika spojená s adopcí. Některé sdílejí izolované kritické části svého stávajícího kódu v Kotlinu, aby zlepšily stabilitu svých aplikací. Jiné zase chtějí recyklovat co nejvíc kódu, aniž by byla ohrožena kvalita aplikace, a sdílejí veškerou aplikační logiku napříč mobilními zařízeními, počítači, webem a TV při současném zachování nativního uživatelského rozhraní.

KMP se už od vydání alfa verze široce používá v produkčním prostředí. Společnost JetBrains tudíž dokázala posbírat rozsáhlou zpětnou vazbu a technologii zdokonalit tak, aby ve stable verzi poskytovala lepší prostředí pro multiplatformní vývoj, včetně následujících aspektů.

Přísné záruky kompatibility

Jádro technologie Kotlin Multiplatform obsahuje řadu částí, například podporu kompilátoru, jazykové funkce, knihovny API, IDE, nástroje pro sestavení a mnoho dalšího. Všechny tyto aspekty pokrývají nejoblíbenější případy použití sdílení kódu a jsou ve verzi Kotlin 1.9.20 stabilní. „Stabilní“ znamená, že uvedené části budeme vyvíjet s ohledem na přísná pravidla kompatibility, tudíž je můžete ve svém kódu bez obav používat.

Nad rámec jádra má KMP také určité pokročilejší části, na kterých stále pracujeme. Příkladem jsou třídy expect/actual (nezaměňovat s funkcemi expect/actual, které jsou v Kotlinu 1.9.20 plně stabilní). Takové funkce jsou explicitně označeny jako nestabilní a Kotlin vás bude informovat, pokud je budete používat. Těmto upozorněním na experimentální povahu věnujte dostatečnou pozornost a věnujte ji i příslušné dokumentaci, abyste se mohli informovaně rozhodnout, zda takové funkce ve svých projektech použijete, či nikoli.

Lepší uživatelské prostředí pro nastavení sestavení

V zájmu jednoduchosti nastavení a údržby projektu jsme zavedli výchozí šablonu hierarchie. Tato nová funkce pluginu Kotlin Gradle automaticky konfiguruje zdrojové sady Kotlinu pro oblíbené scénáře a snižuje množství šablon v typických skriptech sestavení.

KMP vám ve stable verzi přináší několik vylepšení, která vám umožní lépe diagnostikovat nesprávné konfigurace a chyby sestavení:

  • Do pluginu Kotlin Gradle bylo přidáno přibližně 50 diagnostických funkcí, které pomáhají odhalit běžné problémy při sestavování a přinášejí rychlé tipy, jak je odstranit.
  • Vylepšený výstup pro chyby Gradle v Xcode umožňuje lépe odhalit problémy při sestavování v nativních částech projektu.

Vylepšení výkonu sestavení

Kromě dalších vylepšení stability a robustnosti budeme i nadále pokračovat ve zlepšování výkonu KMP:

Díky všem těmto vylepšením lze Kotlin Multiplatform bez obav používat ke sdílení kódu v produkční fázi napříč systémy Android, iOS, desktopy (JVM), serverovou stranou (JVM) a weby, a to i v těch nejkonzervativnějších scénářích použití.

začněte s KMP

Využijte potenciál rostoucího ekosystému Kotlin Multiplatform

Vývoj Kotlinu Multiplatform se neomezuje na samotnou technologii, ale rozšiřuje se i na její prosperující ekosystém, který kultivují tisíce Kotlin vývojářů po celém světě. Od vydání bety se počet knihoven KMP zmnohonásobil a v současné době nabízí rozmanité nástroje pro práci v síti, ukládání dat, aritmetiku, analytiku a další nástroje, které umožňují rychlý a spolehlivý vývoj aplikací.

Tým Androidu v Googlu pokračuje v podpoře uživatelů KMP poskytováním experimentálních multiplatformních verzí knihoven Jetpack a už teď má vyřešenou kompatibilitu knihoven Collections, DataStore, Annotations a Paging s Kotlin Multiplatform.

Ekosystém KMP dále nabízí řadu nástrojů pro vývojáře iOS, mezi nimiž vyniká SKIE od společnosti Touchlab. Generuje kód Swift, který poskytuje vrstvu API kompatibilní se Swiftem a ta přemosťuje důležité typy Kotlinu a implementuje bezproblémovou interoperabilitu Coroutines.

Ještě svobodnější sdílení kódu s Compose Multiplatform

Compose Multiplatform, moderní deklarativní multiplatformní framework uživatelského rozhraní od společnosti JetBrains, je významnou součástí stále se rozšiřujícího ekosystému KMP. S frameworkem Compose Multiplatform získáváte plnou flexibilitu při sdílení kódu. Můžete sdílet pouze jednu část logiky, celou logiku aplikace nebo logiku i uživatelské rozhraní (podle požadavků vašeho projektu a týmu):

Compose Multiplatform pro Android a desktop (JVM) je teď „stable“, zatímco podpora pro iOS je v současné době ve fázi alfa a podpora pro web (Wasm) zase v experimentální fázi.

Co přinese budoucnost s Kotlin Multiplatform

JetBrains pokračuje ve vylepšování multiplatformního vývoje v jazyce Kotlin s cílem učinit z něj tu nejlepší volbu pro sdílení kódu napříč platformami:

  • Budoucí aktualizace technologie Kotlin Multiplatform zlepší a ulehčí práci iOS vývojářům také díky přímé interoperabilitě Kotlinu se Swiftem a podpoře SwiftPM.
  • Dalším milníkem pro Compose Multiplatform pro iOS je podpora bety v roce 2024.
  • Společnost JetBrains aktivně vyvíjí jazyk Kotlin/Wasm, aby usnadnila moderní vývoj webových aplikací s KMP, a v příštím roce hodlá dodat alfa verzi Compose Multiplatform for web (Wasm).

A to není všechno. V nadcházejících týdnech se připravte na několik dalších parádních oznámení ohledně vývoje nástrojů pro Kotlin Multiplatform!

Začněte s Kotlinem Multiplatform

Začněte svou cestu s našimi rozsáhlými a uživatelsky přívětivými vzdělávacími zdroji.

Zúčastněte se naší listopadové série webinářů o Kotlinu Multiplatform a získejte informace přímo od expertů společnosti JetBrains! Prozkoumejte funkce jazyka Kotlin Multiplatform, vytvářejte aplikace KMP s nativním i sdíleným uživatelským rozhraním a přijďte si pro tipy a triky pro vývoj na iOS:

Registrace

Nový Kotlin Multiplatform Development Portal nabízí podrobnou dokumentaci, průvodce do začátku a podrobné výukové programy, které pokrývají všechny aspekty tvorby aplikací v Kotlinu Multiplatform a Compose Multiplatform:

ZAčněte s KMP

image description