Představujeme JetBrains Aqua –⁠ výkonné vývojové prostředí pro automatizaci testování

Read this post in other languages:

Zajištění kvality a testování hrají ve vývoji moderního softwaru nedílnou roli. Jsme přesvědčeni, že na každou práci by se měl používat ten správný nástroj. Vytvoření samostatného nástroje pro automatizovaný vývoj testů pro nás představoval přirozený krok, protože nám umožňuje pokrýt potřeby týmů zabývajících se nejen vývojem softwaru, ale také jeho testováním.

S potěšením vám představujeme JetBrains Aqua – nové výkonné vývojové prostředí (IDE) pro automatizaci testů. Aqua přináší jedinečnou sadu funkcí odlišnou od stávajících produktů JetBrains. Do prostředí Aqua jsme promítli všechno, co je denním chlebem každého tvůrce automatizace testů, včetně vícejazyčného IDE (s podporou JVM, Pythonu, JavaScriptu a dalších), HTTP klienta, funkcí pro správu databází, podpory Dockeru, klienta TMS a nového výkonného Web Inspectoru pro automatizaci uživatelského rozhraní.

A nyní pro JetBrains Aqua spouštíme veřejný náhled, aby si prostředí mohli všichni vyzkoušet a pomoci nám teto nástroj zdokonalit. Další informace o náhledu najdete na konci tohoto příspěvku.


JetBrains Aqua je inteligentní, kontextově orientované IDE, které rozumí jazykům Java, Kotlin, Python, JavaScript, TypeScript a SQL a pro každý z nich nabízí inteligentní pomoc při kódování (coding assistance).

Aqua po vzoru ostatních IDE od JetBrains ověřuje kvalitu a validitu kódu pomocí průběžných kontrol (inspekcí). Pokud IDE narazí na problém, navrhne kontextové akce, které by je měly umožnit vyřešit. Klepnutím na ikonu žárovky (nebo stisknutím Alt+Enter) vyvoláte kontextovou akci. A navíc můžete využít doplňování kódu zohledňující příslušný jazyk, detekci chyb a průběžné opravy kódu!

Pomocí chytrého vyhledávání můžete přejít na libovolnou třídu, soubor, symbol, akci IDE nebo okno nástroje. Chytré vyhledávání spustíte dvojitým stisknutím klávesy Shift a následně stačí napsat název hledané položky.

Využijte podporu IDE pro code intelligence naplno pomocí bezpečných funkcí Přejmenovat a Odstranit, Extrahovat metodu, Zavést proměnnou, Vložit proměnnou nebo Metoda a dalších refaktoringů. Refaktoringy specifické pro jazyk a framework vám umožní provádět změny v celém projektu.

Unit test frameworky

Vytvářejte a provádějte testy spolu s coding assistance a spouštěčem testů s grafickým rozhraním. Vývojové prostředí JetBrains Aqua umožňuje psát, spouštět a ladit unit testy s využitím oblíbených JUnit, TestNG, Pytest, Jest, Mocha a dalších frameworků. Prohlížení výsledků testů v IDE umožňuje snadnou navigaci ve stromovém zobrazení a přistupování ke zdrojovému kódu testu.

UI automation

Průvodce novým projektem

Aqua dokáže přes průvodce novým projektem vygenerovat nový projekt testování uživatelského rozhraní pro JVM, kdy je možné specifikovat JDK, nástroj pro sestavení (Maven nebo Gradle), spouštěč testu (JUnit nebo TestNG) a jazyk.

Code insight

Aqua poskytuje bohatou podporu pro Selenium API a Selenide a nabízí code insight pro CSS, XPath a JavaScript fragmenty používané v rozhraní Selenium API a mnoha dalších knihovnách pro testování UI.

Page Object šablony

Když použijete schéma objektů stránky, IDE vám umožní přes nabídku Nový soubor vytvářet a spravovat nové Page Object soubory a při přidávání lokátorů bude respektovat zvolené schéma.

Web Inspector

Vestavěný Web Inspector umožňuje prohlížet webové aplikace v prostředí Aqua a zachytit prvky stránek vyžadované pro automatizované testy. Aqua pro vybraný prvek na webové stránce vygeneruje unikátní lokátor CSS nebo XPath a umožní ho přidat do zdrojového kódu. Pokud existuje více lokátorů, které jednoznačně identifikují stejný prvek, Web Inspector navrhne všechny možnosti.

Při údržbě testů vám Aqua pomůže ověřit existující lokátory. Stačí ověřit selektor CSS nebo XPath pomocí nástroje Web Inspector a zkontrolovat, zda lokátor identifikoval požadovaný prvek.

Když je Web Inspector aktivní, doplňování kódu CSS a XPath navrhuje a zvýrazňuje lokátory pro nejdůležitější prvky webové stránky.

Web Inspector lze v zájmu lepšího zobrazení na velkých obrazovkách odpojit do samostatného okna.

Testování rozhraní API a nastavení prostředí

HTTP klient

Při vývoji webové služby, která odesílá a přijímá požadavky HTTP, můžete snadno vytvářet a upravovat požadavky v integrovaném HTTP klientovi v prostředí Aqua, využívat rozsáhlou code assistance, včetně doplňování kódu, zvýrazňování, refaktoringu a dalších funkcí.

Docker

S prostředím Aqua získáte přístup ke svým kontejnerům Docker, což vám umožní jejich spouštění a ladění, stahování a sestavování obrazů a spouštění aplikací s více kontejnery.

Databáze

JetBrains Aqua nevyžaduje pro přípravu dat vaší aplikace žádné další nástroje. Bez problémů můžete pracovat s více databázemi, psát SQL skripty a s daty přímo v prostředí IDE. Aqua poskytuje připojení k live databázím, spouští dotazy, exportuje data a umožňuje spravovat schémata ve vizuálním rozhraní. To znamená, že z IDE můžete přistupovat k databázím Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL a dalším.

TMS

Testy obvykle obsahují odkazy do issue trackerů a TMS (systémy pro správu testů). Aby je bylo možné zahrnout, používají vývojáři knihovny pro vytváření reportů, například Allure Framework, nebo integrované mechanismy testovacích architektur, jako je Serenity BDD. Přidali jsme podporu anotací těchto knihoven a IDE umožňuje otevřít issue nebo TMS case ve webovém prohlížeči kliknutím na ID problému.

Aqua se umí připojit k externím systémům TMS, jako je TestRail, díky čemuž je přístup k testům z IDE snazší. Podporuje procházení sad testů a hierarchií případů a pro položky TMS také navigaci. Současně generuje unit testy z hlediska vybraných testovacích scénářů a pomáhá najít případy neautomatizovaných testů nebo zastaralé testovací metody.

Aqua podporuje i experimentální „Místní TMS“, což je agilní způsob ukládání a správy testovacích dat. Místní TMS ukládá testovací data ve formě kolekce souborů t.md a r.md v projektu. Tento přístup umožňuje větvení, správu verzí, revize a lepší integraci s automatizovanými testy.


Vytvoření kompletního prostředí IDE pro automatizaci testů je velmi náročný úkol. V této fázi náhledu stále probíhá aktivní vývoj a pokračujeme v implementaci funkcí a vylepšení, takže některé věci nemusí fungovat podle očekávání. Pomozte nám prosím produkt JetBrains Aqua vylepšit a podělte se o svůj názor na kteroukoli z funkcí či chybějící funkcionalitu. Pojďme vytvořit to nejlepší IDE pro automatizaci testování společnými silami!

Nejnovější náhledové sestavení si můžete stáhnout prostřednictvím aplikace Toolbox nebo našeho webu.


Stáhněte si prostředí Aqua

Položte nám otázku či se podělte o názor prostřednictvím tohoto formuláře pro zpětnou vazbu. Budeme vám vděční!

Nezapomeňte si přihlásit odběr našeho blogu, aby vám neunikly novinky o vylepšeních, a hlavně nás sledujte na Twitteru!

Přejeme příjemné automatizované testování!

Tým Aqua

image description