DevEco News

Představujeme The State of Developer Ecosystem 2023

Read this post in other languages:

S potěšením oznamujeme vydání naší pravidelné každoroční infografiky State of Developer Ecosystem 2023, která je plná cenných poznatků a zajímavých zjištění ze světa vývoje, vývojářů a mnohého dalšího. Report vychází z odpovědí více než 26 000 respondentů z celého světa, kteří se zapojili do našeho průzkumu v období od června do července letošního roku.

Již 7 let se snažíme porozumět měnícímu se prostředí technologií a důsledkům, jaké to má pro vývojáře po celém světě. V reportu The State of Developer Ecosystem se zabýváme programovacími jazyky, nástroji, frameworky, vzdělávacími obory i životním stylem a zvyklostmi vývojářů, abychom vám poskytli ucelený obraz o současných trendech, jaké panují v tech průmyslu.

V reakci na rostoucí zájem o umělou inteligenci (AI) jsme zařadili otázky, jejichž cílem je zjistit názory vývojářů na AI, jejich obavy, připravenost delegovat činnosti související s běžným kódováním na AI a současný stav adopce nástrojů integrovaných s AI.

Zde jsou naše nejdůležitější poznatky o umělé inteligenci (AI):

  • 77 % vývojářů používá ChatGPT a 46 % používá GitHub Copilot.
  • 59 % programátorů nemá důvěru v nástroje umělé inteligence z bezpečnostních důvodů, zatímco 42 % vyjádřilo etické obavy z používání služeb umělé inteligence. 28 % nás informovalo, že politika jejich společnosti omezuje používání nástrojů s generativní AI, a 19 % se domnívá, že AI se stane nepřátelskou vůči lidem.

Jako vždy jsme pozorně sledovali situaci v oblasti programovacích jazyků:

  • V roce 2023 se na prvních třech místech žebříčku nejlépe placených vývojářů umístily jazyky Scala, Go a Kotlin.
  • V posledních třech letech si tři nejlepší jazyky (JavaScript, Python, HTML/CSS) udržely své pozice, ale podíl JavaScriptu se postupně snižoval ve prospěch TypeScriptu. Je pravděpodobné, že JavaScript bude i nadále mírně klesat, protože programátoři využívající JavaScript uvádějí vyšší pravděpodobnost, že se naučí jiný jazyk, než ostatní programátoři, kteří se průzkumu účastnili.
  • Většina vývojářů v jazyce Kotlin (66 %) používá tento jazyk pro Android anebo aplikace na straně serveru. Podíl uživatelů jazyka Kotlin Multiplatform niceméně v posledních letech vykazuje setrvalý růst.

V reportu se také dělíme o naše zjištění týkající se demografických údajů o vývojářích:

  • Od roku 2021 údaje z průzkumu stále nevykazují žádné navyšování podílu vývojářek. Skutečnost, že pouze 5 % vývojářů tvoří ženy, ukazuje na přetrvávající a obrovskou genderovou propast v celém odvětví.
  • Smutnou skutečností je, že 73 % vývojářů zažilo během své kariéry syndrom vyhoření.
  • Používání mobilních aplikací pro komunikační nástroje (e-mail, zprávy atd.) se po vrcholu v letech 2020 a 2021 zjevně propadlo. Důvodem je pravděpodobně to, že se stále více zaměstnanců vrací do kanceláří, což mnohé firmy evidentně podporují.

Prozkoumejte všechny výsledky, projděte si poznatky a nechte tyto trendy utvářet vaše budoucí strategie a rozhodnutí. Podělte se o tento report také s vašimi kolegy, klienty a přáteli, pro které to může být také přínosné.

CELÝ REPORT THE STATE OF DEVELOPER ECOSYSTEM 2023

Upozorňujeme, že i když jsme do metodiky investovali velké úsilí, výsledky průzkumu mohou být lehce zkreslené ve prospěch názorů uživatelů JetBrains. To může být dáno tím, že vývojáři, kteří znají naši značku a mají rádi naše produkty, jsou více nakloněni účasti v tomto průzkumu.

Překvapilo či nadchlo vás něco, co jste ve zprávě objevili? Neváhejte se podělit o své názory na X (dříve Twitter) a dalších sociálních sítích, označte @jetbrains a použijte hashtag #DevEcosystem23. Vaší zpětné vazby si nesmírně ceníme!

Máte zájem zúčastnit se průzkumu o vývojářském ekosystému v příštím roce? Byli bychom rádi, kdybyste se připojili k naší laboratoři JetBrains Tech Insights Lab! Svou účastí nejen přispějete k našim budoucím průzkumům, ale také se zúčastníte řady výzkumných aktivit, včetně rozhovorů a studií UX. Tím, že se zúčastníte našeho průzkumu, nám pomůžete vylepšit produkty JetBrains, poskytnete nám poznatky, které jsou cenné pro komunitu, a současně budete mít možnost získat odměny nebo se zúčastnit losování o ceny.