Toolbox-app logo

Toolbox App

Manage your IDEs the easy way

Toolbox App

Aplikace Toolbox 2.0 reviduje instalace a aktualizace

Read this post in other languages:

Představujeme dosud největší aktualizaci aplikace Toolbox. Naslouchali jsme zpětné vazbě od našich uživatelů, analyzovali jsme hlášení chyb s nejvíce hlasy v našem trackeru a přepracovali jsme uspořádání instalace s ohledem na ta nejpalčivější místa.

Díky vylepšené integraci s operačním systémem a aplikacemi třetích stran pro vás teď bude správa všech vašich JetBrains nástrojů přes Toolbox ještě příjemnější.

Stáhnout

Přečtěte si, jaké novinky jsme do Toolboxu přidali.

Instalace a aktualizace jinak a lépe

Aplikace Toolbox dříve instalovala nástroje do vlastního adresáře a cesta se neustále měnila. To už je teď minulost. Výchozí instalační adresář teď odpovídá pokynům operačního systému a nikdy se nemění. To vylepšuje integraci s operačním systémem a aplikacemi třetích stran a odpadá nutnost v aplikaci Toolbox i jinde cokoli obcházet.

Aplikace Toolbox App 2.0 využívá k instalaci nástrojů následující výchozí adresáře:

  • Windows: %LocalAppData%Programs (FOLDERID_UserProgramFiles)
  • macOS: ~/Applications
  • Linux: ~/.local/share/JetBrains/Toolbox/apps (beze změny)

Upozorňujeme, že aplikace Toolbox může instalovat aplikace pouze do adresářů s právem uživatelského zápisu (například do domovského adresáře uživatele). V jedné z příštích verzí plánujeme implementovat možnost upgradu oprávnění, což by umožnilo instalaci do adresářů celého systému.

Trvalé cesty

Aplikace Toolbox v předchozích verzích instalovala aktualizace do adresáře s číslem verze namísto názvu, takže každá nová verze měla v souborovém systému novou cestu. Teď je nová verze umístěna přesně do toho samého adresáře, takže cesta jednotlivých nástrojů je trvalá.

Paralelní instalace více verzí stejného nástroje je samozřejmě stále možná. Aplikace Toolbox vše automaticky rozklíčuje a v nastavení nástroje můžete případně nastavit i vlastní názvy.

Aktualizování nástrojů

Proces aktualizace nástrojů je stejně snadný jako dříve. Stačí kliknout na tlačítko aktualizace nebo zapnout automatické aktualizace. O zbytek se postará aplikace Toolbox. Změnilo se pouze to, že při pokusu o aktualizaci spuštěného nástroje provede aplikace Toolbox všechny potřebné akce (stažení, rozbalení atd.) na pozadí, tedy v výjimkou vlastního kopírování nových souborů do instalačního adresáře nástroje. Následně přejde do stavu „Čekání na aktualizaci“, což znamená, že nezbývá než počkat, až nástroj přestane běžet. Jakmile nástroj ukončíte, příslušné soubory budou nahrazeny novými verzemi a vy následně můžete pokračovat v práci.

Aplikace Toolbox teď navíc během aktualizací disponuje podrobným informativním rozhraním.

Již není k dispozici samostatný seznam „ručně nainstalovaných“ nástrojů: aplikace Toolbox teď uvádí všechny nástroje v jednom seznamu bez ohledu na způsob instalace.

Známé problémy

  • Instalační adresář nástroje nelze prozatím změnit. Pokud jste ale v předchozí verzi aplikace Toolbox zadali vlastní adresář, nová verze ho bude respektovat (v systému MacOS by to ale měl být adresář /Applications nebo ~/Applications).
  • Zástupci pro vaše nástroje mohou být po aktualizaci Toolboxu systémem Windows odepnuti z nabídky Start (reportováno v TBX-3331) a zástupci na ploše a na hlavním panelu se mohou zobrazovat „nesprávně“. Tento stav lze nicméně snadno napravit kliknutím na daného zástupce. Situace by měla ale nastat pouze při migraci z aplikace Toolbox 1.28 na verzi 2.0.

Vylepšené integrace

Výše uvedené změny umožnily následující vylepšení:

Windows

Všechny nástroje nainstalované aplikací Toolbox jsou nyní ve Windows uvedeny v Nastavení | Nainstalované aplikace.

Díky trvalým instalačním cestám se již po aktualizaci všichni zástupci ani připnuté položky nezneplatní. Brána firewall systému Windows si nastavení povolených aplikací zapamatuje, protože umístění nástroje se nemění (TBX-183). To samé platí pro aplikace třetích stran, jako je například 1Password (TBX-7495).

MacOS

Nástroje jsou teď umístěny přímo v uživatelské složce Applications, tudíž jsme odstranili zprostředkující spouštěcí aplikaci, která na počítačích Mac se systémem Apple Silicon (TBX-5738) způsobovala zmatek. Dále se zlepšuje integrace s aplikacemi třetích stran, jako je Little Snitch (TBX-3246).

Vylepšení správy pluginů

Díky novému uspořádání instalace teď aplikace Toolbox používá výchozí adresáře pluginů, takže již nedochází k nekonzistentním stavům při downgradu (reportováno v TBX-5057). Dále iniciuje import nastavení při aktualizaci na novou verzi (TBX-3275), což znamená, že pluginy lze snadno aktualizovat i v tomto případě (TBX-4100).

Migrace

Abychom vám mohli zaváděná vylepšení poskytnout, musíme u vašich nainstalovaných nástrojů provést migraci. Po aktualizaci na verzi 2.0 spustí aplikace Toolbox migraci, která zabere od několika sekund do několika minut v závislosti na počtu migrovaných nástrojů.

Během migrace budou vaše staré nástroje přeneseny spolu se všemi stávajícími nastaveními nástrojů.

Různé

Navigace pomocí klávesnice

Procházení seznamem nástrojů je teď také možné pouze pomocí klávesnice (TBX-8146). Podobná vylepšení jsou plánována i na dalších obrazovkách.

Vylepšení přístupnosti

Přeformulovali jsme některé popisy vyslovované čtečkami obrazovky tak, aby poskytovaly více informací (TBX-9755). Vylepšená klávesnicová navigace pro seznam Nástrojů funguje dobře i se čtečkami obrazovky. A konečně jsme takto vylepšili i všechny rozbalovací nabídky (TBX-9677). Ve zlepšování přístupnosti aplikace Toolbox plánujeme pokračovat i v budoucnu.

Komunitní překlady: lokalizace do češtiny, polštiny a maďarštiny.

Jsme rádi, že můžeme v aplikaci Toolbox představit tři nové jazyky. Velmi si vážíme příspěvků našich uživatelů, kteří podporují komunitní překlady. Tentokrát bychom chtěli zvláště poděkovat Marku Lukášovi za překlad aplikace JetBrains Toolbox do češtiny, Tamási Balogovi za překlad do maďarštiny a dále Rafalovi Babiarzovi a Kamilu Doleglovi za vynaložené společné úsilí při překladu do polštiny.

Pokud byste chtěli přispět překladem aplikace Toolbox do dosud nedostupného jazyka, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím požadavku na YouTracku nebo emailem.

Vylepšení zpracování R# (pouze pro systém Windows)

Vylepšení se dočkala i správa nástrojů ReSharperu, která zajišťuje, že se jakákoli změna v sadě nástrojů okamžitě projeví v uživatelském rozhraní (TBX-6433). Pokud je k dispozici více instancí nástrojů ReSharperu, kliknutím na položku nabídky Průvodce nastavením už nedojde k otevření nesprávného průvodce.

Spuštění v roli správce (pouze Windows)

Od aplikace Toolbox verze 2.0 zavádíme rychlejší způsob spouštění nástrojů se správcovskými právy přímo z kontextové nabídky nástroje (TBX-3521). Přepínač v nastavení nástroje je pořád dostupný, pokud byste chtěli nástroj spouštět standardně jako správci. V takovém případě vám položka kontextové nabídky umožní spustit nástroj s právy aktuálního uživatele.

V této verzi jsme zavedli řadu kvalitativních vylepšení. Další informace naleznete v úplných Poznámkách k vydání.

S pozdravem
tým aplikace Toolbox