News Update

Těšíte se na novinky? Verze 2023.3 JetBrains nástrojů je zde!

Read this post in other languages:

Poslední letošní verze přináší spoustu nových funkcí, se kterými se vám bude programovat ještě lépe. Tak se pojďme společně do přehledu aktualizací desktopových nástrojů JetBrains ponořit podrobněji.

Představujeme JetBrains AI

Kdo zná váš projekt lépe než vy? Přece vaše IDE! A přesně to je důvod, proč je AI Assistant tak kontextový a nápomocný.

JetBrains AI Assistant je nyní dostupný a má celou řadu nových a vylepšených funkcí, které v JetBrains nástrojích zvýší vaši produktivitu.

Podívejte se na YouTube záznam našeho představení JetBrains AI a AI Assistant, kde samotní tvůrci této služby povídají o vývoji a plánech do budoucna.


Pojďme se podívat na novinky v JetBrains IDEs

Ve vývojových prostředí verze 2023.3 získávají naši uživatelé aktualizace, které jim zjednodušují programátorskou práci, lepší podporu systémů pro správu verzí, aktualizace funkcí pro vývoj webových aplikací a více funkcí specifických pro daný produkt. Zde jsou vylepšení, která najdete ve většině našich IDE:

  • Přidali jsme několik funkcí, které zlepšují uživatelské prostředí, například novou zkratku Speed Search, možnost skrýt hlavní panel nástrojů, volbu Default pro rozložení okna nástrojů a další.
  • Při vývoji webových stránek oceníte vylepšení Typescriptu, která nabízejí konzistentnější a přehlednější práci s přidáváním příkazů import type. Do našich IDE jsme přidali i podporu pro populární webové testovací frameworky Cypress a Playwright.
  • Jednotný prohlížeč rozdílů usnadňuje proces sledování změn tím, že umožňuje uživatelům zobrazit všechny změněné soubory v jednom jediném rolovacím okně. Kompatibilita je ve většině JetBrains IDE zajištěna s revizemi z GitLabu, GitHubu a JetBrains Space. Integrace s GitLabem je také doplněna o podporu GitLabu snippets.

To jsou jen obecná vylepšení – každý produkt má také své specifické aktualizace. Podívejte se na přehled níže a stránku What’s New u jednotlivých produktů JetBrains:

IntelliJ IDEA 2023.3 obsahuje komplexní podporu nejnovějších funkcí Javy 21, přináší cenné aktualizace pro vývoj v jazycích Kotlin a Scala a přidává možnost Run to Cursor, která zlepšuje proces ladění. IntelliJ IDEA Ultimate nyní poskytuje bezproblémové výjimečné prostředí pro Kubernetes, nabízí rozšířenou podporu Dev Containers a řadu vylepšení HTTP klienta.

PyCharm 2023.3 přináší funkci Full Line Code Completion, která na základě deep-learningu poskytuje návrhy kódu, a to vše při zachování dat na vašem počítači. PyCharm přichází také s plnou podporou nových funkcí Pythonu 3.12, Live Preview pro Django šablony a oknem nástroje Django Structure pro správu zobrazení a modelů. Nástroje pro data science také získaly vylepšení – nové uživatelské rozhraní pro dataframes přináší snadné třídění, náhledy a analýzu dat bez dalšího programování.

CLion 2023.3 rozšiřuje škálu podporovaných projektů o Meson a zlepšuje podporu Bazelu. Nové schopnosti, jako je zobrazení Assembly a vylepšená analýza kódu s kontrolou memory leaks, vám umožní proniknout do kódu hlouběji. A samozřejmě jsme pamatovali také na vývojáře embedded aplikací, kteří se také mohou těšit na mnoho dílčích vylepšení.

GoLand 2023.3 přichází s několika významnými novinkami a vylepšeními. Odteď mají oficiální podporu Dev Containers. Pracujeme na sadě funkcí a aktivně vyvíjíme podporu Dev Containers, proto se dodává s označením „beta“. Nová verze přináší řadu funkcí pro vývojáře Go, včetně významné aktualizace stylu skládání kódu. Přidali jsme také řadu tipů, refaktorizací a rychlých oprav pro zvýšení produktivity, například tipy pro výrazy slice a vhled do kódu pro funkce podobné printf. GoLand 2023.3 nabízí také aktualizace pro integraci Dockeru a Kubernetes, aktualizace pro VCS a mnohá vylepšení pro vývoj webových aplikací.

DataGrip 2023.3 přináší integrovanou knihovnu Lets-Plot pro bezproblémovou vizualizaci dat bez nutnosti cokoli programovat. Tato verze také přináší novou funkci importu, která uživatelům umožňuje importovat data do několika cílů a upravovat více věcí najednou. DataGrip nyní nabízí zvýšenou flexibilitu v editoru dat a umožňuje uživatelům zadávat desetinné a skupinové oddělovače pro číselná data. Verze 2023.3 obsahuje řadu aktualizací pro introspekci v různých databázích. K dispozici je nyní také dlouho očekávaná podpora pro DynamoDB.

WebStorm 2023.3 obsahuje aktualizace pro podporu Angularu: vylepšená kontrola typů šablon a syntaxe control-flow Angularu 17. Tato verze nabízí nové možnosti dokončování a Rename refaktoringu ve Vue 3 defineSlots a také integrovanou podporu plug-inu TypeScript pro Svelte. Dále verze zavádí podporu testovacích frameworků Cypress a Playwright a počáteční podporu nativního test runneru Node.js.

PhpStorm 2023.3 přináší řadu vylepšení pro váš vývoj v PHP, včetně nedávno oznámené podpory PHP 8.3. Obsahuje vestavěný inicializátor projektů pro Symfony, který usnadňuje vytváření nových projektů přímo z uvítací obrazovky, plnou podporu IDE pro dotazovací jazyk Doctrine v nástroji QueryBuilder, převod anotací Doctrine a Symfony na atributy a mnoho dalšího.

DataSpell 2023.3 zavádí podporu známého frameworku pro transformaci dat dbt Core. Spolupráce mezi Jupyter notebooky a SQL byla výrazně vylepšena přidáním funkce buněk SQL. Porozumění datům je nyní snazší než kdy dříve, protože si můžete zobrazit statistiky sloupcových dat přímo v tabulce doplněné histogramy rozložení dat. V tabulkách DataSpell je nyní k dispozici třídění podle více sloupců. Nová možnost Chart View v tabulkách umožňuje rychlou a snadnou vizualizaci dat pomocí několika kliknutí.

RubyMine 2023.3 přichází s řadou výkonnostních aktualizací, včetně vylepšeného indexování souborů Markdown a ERB a oprav problémů způsobujících nízký výkon paměti a zamrzání. Vývojáři pracující na aplikacích Rails s rozdělenou strukturou mohou nyní plně využívat funkce pro nahlížení do kódu bez ohledu na to, kde jsou umístěny kontrolery, náhledy, modely nebo jiné důležité soubory aplikace. RubyMine nyní umožňuje vytvářet vlastní cesty pro Rails a enginy Rails. Byla rozšířena také podpora oblíbených knihoven a technologií: to zrahnuje automatické spouštění RuboCopu v serverovém režimu, Brakeman inspekce, práci s parametrizovanými specifikacemi tabulek pomocí gemu s parametrizací rspec a mnoho dalšího.

Rider 2023.3 nabízí podporu .NET 8 SDK, včetně nejnovějších funkcí C# 12. Tato verze také přináší vylepšené prostředí při spouštění více projektů, režim prediktivního ladění, podporu diagramů typových závislostí a možnost snadného vytváření a procházení jednotkových testů. V neposlední řadě je k dispozici řada vylepšení UX/UI a zásadních aktualizací, zejména pro vývoj her a webů.

.NET nástroje a rozšíření VS

ReSharper 2023.3 nabízí podporu nejnovějších funkcí z jazyka C# 12, včetně primárních konstruktorů, alias direktiv pro odkazování na libovolný typ, collection expressions, interceptorů a dalších. Součástí jsou také zcela nové diagramy vztahů entit (ERD) a kontroly chyb souvisejících s entitami. K dispozici je několik významných vylepšení výkonu, například optimalizovaná analýza kódu na pozadí a možnost řídit objem resources přidělených analýze kódu.

ReSharper C++ 2023.3 přináší novou vestavěnou kontrolu gramatiky a pravopisu, doplňování kódu a funkci Find Usages pro neaktivní kód, aktualizace pro podporu HLSL, Unreal Engine a další. Kromě pravidelného balíčku nových funkcí jazyků C a C++ přináší nejnovější verze také různá vylepšení, díky nimž ReSharper C++ lépe pracuje s multiplatformním kódem, například podporu Clang.

dotTrace 2023.3 přináší vylepšenou konfiguraci režimu profilování Timeline, možnost zobrazit data profilování výkonu přímo v zobrazení Source a lepší analýzu nativního kódu.

Nyní můžete spustit samostatnou verzi dotMemory 2023.3 v systémech Linux a macOS. Kromě toho dotMemory 2023.3 umožňuje importovat a analyzovat výpisy procesů jako běžné snapshots v systému Linux.

Verze 2023.3 nástrojů příkazového řádku dotCover je nyní poskytována jako multiplatformní nástroj závislý na frameworku .NET.

dotPeek 2023.3 přináší možnost porovnávat balíčky NuGet, složky a soubory .zip a k dispozici je nyní více možností pro porovnávání sestav. Při zkoumání balíčků NuGet v Assembly Exploreru budete nyní moci zobrazit všechny soubory a složky obsažené uvnitř těchto balíčků NuGet a také Win32 nody ve stromu nodů nebo v podokně Properties.

Nezapomeňte aktualizovat své vývojářské nástroje. Pro správu verzí doporučujeme používat Toolbox App.

Děkujeme, že jste vložili důvěru do našich nástrojů. Doufáme, že v příštích verzích vám přineseme další užitečné funkce, díky kterým budete zase o kus produktivnější.

Váš tým JetBrains

image description

Discover more